Vilkår og retningslinjer

Kunde (se eget skjema i bunn)

2· Avtale (se eget skjema i bunn)

Oppdrag

Vaskeriet påtar seg kun forpliktelse med sengetøy og privat tøy som ikke krever særskilt behandling.

Tekstiler som krever særskilt behandling slik som dresser, tepper, skinn, bunad kan bli videreformidlet til spesialrenseri, og håndteres av oss.

Vi behandler alltid tekstilene etter vaskeanvisning. Vask og etterbehandling skal skje i henhold til god faglig standard.

Etter vask skal tøyet tørkes, evt. strykes, brettes og pakkes.

Vaskeriet garanterer ikke for spesielle flekker som ikke går bort ved vanlig vask etter tekstilets vaskeanvisning.

Vaskeriet har ansvar for tøyet fra henting til levering.

Levering av skittentøy

Det er viktig at adresse og leveranseopplysninger er korrekte.

Kunden pakker alt skittentøyet i sekker klar til henting, med mindre noe annet er avtalt.

Ved levering av skittentøy har kunden ansvar for at lommer etc. er tømt. Oppdager vi verdisaker vil disse bli returnert ved neste avtale. Vi tar ikke ansvar for eventuelle verdisaker som blir ødelagt eller borte.

Pris

Alle avtalte priser er inkl. merverdiavgift.

Prisen dekker vask, etterbehandling og frakt av tøy til og fra kunden.

Det vil bli et tilleggsgebyr på kr. 120,- inkl. mva på tøy med ekskrementer, oppkast eller blod.

Avtalte priser er basert på dagens pris- og kostnadsnivå, jf. prisliste.

Prisene reguleres årlig (første gang 1. mai 2021) i henhold til konsumprisindeksen og lønnsindeksen.

Betaling

Faktura sendes ut hver 14. dag, med betalingsfrist pr. 10 dager etter fakturadato.

Ved forsinket betaling betales morarenter etter morarentelovens satser for forretningsforhold.

Vipps: Betalingsfrist samme dag som tjenesten utføres. Dersom betaling uteblir, følges avtale for faktura.

Reklamasjon

Reklamasjon må skje så raskt som mulig.

Erstatning

Dersom vaskeriet er ansvarlig for å ha ødelagt et plagg, vil verdien på plagget bli regnet ut i fra en erstatningstabell utarbeidet av Forbrukerrådet og Norges Renseri og Vaskeriforening.

Vi er ikke ansvarlige for slitasjeskader, herunder skader på glidelåser og løsnede gjenstander som feks. knapper.

Mislighold

Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra en av partenes side kan kontrakten av den andre part sies opp med øyeblikkelig virkning.

Mislighold som etter skriftlig klage fra den annen part ikke bedres eller opprettes innen rimelig tid, anses som vesentlig mislighold.

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, eksempelvis uforskyldt stans i tilførsel av elektrisitet, vann o.l. som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter kontrakten, foreligger ikke mislighold av kontrakten så lenge situasjonen vedvarer.

10. Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilknytning til denne kontrakt, skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

Fører ikke slike forhandlinger frem, skal tvister avgjøres ved etter tvistemålslovens regler.

11. Varighet

Kontraktens varer til den sies opp av en av avtalepartene.