Rens

Rensing av tøy er basert på tillitt til fagkunnskap og erfaring.

Vi henter og videreformidler tøyet til vår samarbeidspartner

Renseriet, da garanterer vi at tøyet blir renset fagmessig

Tøyet blir levert på trappa di om ikke annet er avtalt
Se hele prislisten her.